Una Historia Empresarial – AEBALL

Event video
CLIENT: AEBALL/UMPBALL

Book presentation «L’Hospitalet i Baix de Llobregat: una historia empresarial»

Director: Marisa Folgado

Camera: Marisa Folgado

Editor: Marisa Folgado

Colorist : Marisa Folgado